1. Naprawy rewizyjne z przetargu na 69 ezt (zad. nr 1 i 2) na lata 2010-2011, które wygra³o konsorcjum NEWAG i ZNLE. W rzeczywisto¶ci wykonano naprawy 58 ezt EN57.


NEWAG Nowy S±cz (21+30):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
22.EN57-1558PR Bia³ystok20.01.2011NEWAG NSR
23.EN57-1540PR Bia³ystok27.01.2011NEWAG NSR
24.EN57-908PR Szczecin04.02.2011NEWAG NS1R5
25.EN57-913PR Katowice07.02.2011NEWAG NS1R7
26.EN57-1707PR Lublin07.02.2011NEWAG NSR7
27.EN57-011PR Kraków11.02.2011NEWAG NS2R6
28.EN57-903PR £ód¼22.02.2011NEWAG NS2R4
29.EN57-980PR Wroc³aw24.02.2011NEWAG NS1R6
30.EN57-996PR Katowice25.02.2011NEWAG NS1R4
31.EN57-1146PR Wroc³aw01.03.2011NEWAG NS1R2
32.EN57-971PR Bydgoszcz03.03.2011NEWAG NS1R5
33.EN57-1274PR Olsztyn07.03.2011NEWAG NS1R2
34.EN57-909PR £ód¼08.03.2011NEWAG NS1R4
35.EN57-1933PR Katowice17.03.2011NEWAG NSR5
36.EN57-1932PR Katowice21.03.2011NEWAG NSR5
37.EN57-1022PR £ód¼31.03.2011NEWAG NS1R5
38.EN57-1082PR Wroc³aw31.03.2011NEWAG NS1R5
39.EN57-1946PR Kraków31.03.2011NEWAG NSR5
40.EN57-1948PR Olsztyn07.04.2011NEWAG NSR
41.EN57-1949PR Gdynia13.04.2011NEWAG NSR5
42.EN57-949PR Szczecin15.04.2011NEWAG NS1R4
43.EN57-1048PR Olsztyn20.04.2011NEWAG NS1R5
44.EN57-1358PR Szczecin06.05.2011NEWAG NS1R3
45.EN57-1679PR Katowice10.05.2011NEWAG NSR8
46.EN57-978PR Szczecin13.05.2011NEWAG NS1R6
47.EN57-1709PR Lublin17.05.2011NEWAG NSR7
48.EN57-807PR Katowice20.05.2011NEWAG NS1R6
49.EN57-798PR Bydgoszcz24.05.2011NEWAG NS1R9
50.EN57-920PR Wroc³aw27.05.2011NEWAG NS1R7
51.EN57-1790PR Gdynia31.05.2011NEWAG NSR6
ZNLE Gliwice (1+6):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
2.EN57-1747PR Katowice21.01.2011ZNLE GliwiceR7
3.EN57-1931PR Katowice14.02.2011ZNLE GliwiceR5
4.EN57-1615PR Olsztyn28.02.2011ZNLE GliwiceR8
5.EN57-874PR Wroc³aw25.03.2011ZNLE Gliwice1R8
6.EN57-796PR Szczecin19.04.2011ZNLE Gliwice1R10
7.EN57-1793PR Bydgoszcz01.06.2011ZNLE GliwiceR7
2. Naprawy rewizyjne z przetargu na 20 ezt serii EN57 w roku 2011 (tu zad. nr 2, które obejomowa³o naprawź 4 ezt serii EN57):


NEWAG Nowy S±cz (4):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1762PR Bydgoszcz14.07.2011NEWAG NSR7
2.EN57-851PR Szczecin25.07.2011NEWAG NS1R10
3.EN57-927PR Katowice09.08.2011NEWAG NS1R6
4.EN57-012PR Wroc³aw24.08.2011NEWAG NS2R5
3. Naprawy rewizyjne z przetargu na 39 ezt serii EN57 na lata 2011-2012 (zwyciźzca: konsorcjum PFL Fablok i ZNTKiM Gdańsk). W wyniku opó¼nień 10 ezt wykona³ ZNTK MM:


PFL Fablok (9+10):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1680PR Katowice26.07.2011PFL FablokR8
2.EN57-956PR Opole02.08.2011PFL Fablok1R4
3.EN57-1792PR Kielce24.08.2011PFL FablokR6
4.EN57-856PR Wroc³aw02.09.2011PFL Fablok1R7
5.EN57-974PR Katowice06.10.2011PFL Fablok1R5
6.EN57-1087PR Kraków26.10.2011PFL Fablok1R3
7.EN57-1625PR Lublin31.10.2011PFL FablokR8
8.EN57-1104PR Bydgoszcz30.11.2011PFL Fablok1R4
9.EN57-1181PR Poznań30.12.2011PFL Fablok1R3
ZNTKiM w Gdańsku (7+3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-912PR Gdynia11.07.2011ZNTKiM w Gdańsku1R7
2.EN57-922PR Olsztyn29.07.2011ZNTKiM w Gdańsku1R6
3.EN57-966PR Olsztyn31.08.2011ZNTKiM w Gdańsku1R3
4.EN57-1702PR Szczecin22.09.2011ZNTKiM w GdańskuR8
5.EN57-724PR Bydgoszcz18.10.2011ZNTKiM w Gdańsku2R2
6.EN57-943PR Szczecin28.11.2011ZNTKiM w Gdańsku1R6
7.EN57-925PR Olsztyn27.12.2011ZNTKiM w Gdańsku1R6
4. Naprawy rewizyjne i g³ówne wykonywane z róænych przetargów w roku 2011 w ZNTK Mińsk Maz.:


ZNTK Mińsk Maz. (28):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN71-027PR Wroc³aw15.04.2011ZNTK Mińsk Maz.1R5
2.EN71-001PR Kraków24.05.2011ZNTK Mińsk Maz.1R3
3.ED72A-004PR Kielce12.08.2011ZNTK Mińsk Maz.G1+M
4.ED72A-005PR Katowice19.08.2011ZNTK Mińsk Maz.G1+M
5.EN57-1373PR Lublin22.08.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
6.EN57-1529PR Bia³ystok30.08.2011ZNTK Mińsk Maz.R10
7.EN57-1051PR £ód¼31.08.2011ZNTK Mińsk Maz.1R4
8.EN57-1394PR £ód¼31.08.2011ZNTK Mińsk Maz.1R3
9.EN57-1777PR Kielce06.09.2011ZNTK Mińsk Maz.R7
10.EN57-1416PR Olsztyn09.09.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
11.EN57-1950PR Olsztyn14.09.2011ZNTK Mińsk Maz.R5
12.EN57-1772PR Kraków19.09.2011ZNTK Mińsk Maz.R6
13.EN57-1947PR Kraków21.09.2011ZNTK Mińsk Maz.R5
14.EN57-1795PR Rzeszów03.10.2011ZNTK Mińsk Maz.R5
15.EN71-006PR Gdynia31.10.2011ZNTK Mińsk Maz.1R4
16.ED72-009PR Kraków31.10.2011ZNTK Mińsk Maz.R5
17.EN57-1280PR Gdynia10.11.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
18.ED72-016PR Szczecin21.11.2011ZNTK Mińsk Maz.R4
19.EN57-641PR Gdynia30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.2R1
20.EN57-1170PR Kraków30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
21.EN71-018PR Gdynia30.11.2011ZNTK Mińsk Maz.1R4
22.EN57-1395PR Wroc³aw12.12.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
23.EN71-014PR Gdynia15.12.2011ZNTK Mińsk Maz.1R2
24.EN57-1771PR Kraków20.12.2011ZNTK Mińsk Maz.R6
25.EN57-868PR Gdynia22.12.2011ZNTK Mińsk Maz.1R8
26.EN57-1952PR Wroc³aw22.12.2011ZNTK Mińsk Maz.R5
27.ED72-018PR Szczecin31.12.2011ZNTK Mińsk Maz.R4
28.EN71-028PR Kraków31.12.2011ZNTK Mińsk Maz.1R
5. Naprawy rewizyjne wykonywane w Tabor Szynowy Opole:


Tabor Szynowy Opole (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-871PR Opole30.09.2011T.S. Opole1R5
2.EN57-891PR Zielona Góra21.10.2011T.S. Opole1R
3.EN57-1265PR Zielona Góra28.10.2011T.S. Opole1R2
4.EN71-043PR Wroc³aw27.12.2011T.S. Opole1R4
5.EN57-919PR £ód¼29.12.2011T.S. Opole1R7
6. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZNTK Ole¶nica:


ZNTK Ole¶nica (3):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1006PR Poznań29.11.2011ZNTK Ole¶nica1R5
2.EN57-1788PR Szczecin23.12.2011ZNTK Ole¶nicaR6
3.EN57-1787PR Szczecin30.12.2011ZNTK Ole¶nicaR6
7. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Chojnice:


PR Gdynia (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-765PR Gdynia06.10.2011PR Gdynia1R6
8. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Czźstochowa:


PR Katowice (5):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1746PR Katowice23.05.2011PR KatowiceR7
2.EN57-1752PR Katowice21.06.2011PR KatowiceR7
3.EN57-1175PR Katowice01.08.2011PR Katowice1R2
4.EN57-1167PR Katowice19.10.2011PR Katowice1R3
5.EN57-1195PR Katowice30.11.2011PR Katowice1R2
9. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST I³awa:


PR Olsztyn (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-725PR Olsztyn27.12.2011PR Olsztyn2R1
10. Naprawy rewizyjne wykonywane przez Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (62):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1238PR Kraków07.01.2011PR £ód¼1R3
2.EN57-1037PR Rzeszów13.01.2011PR £ód¼1R4
3.EN57-712PR £ód¼18.01.2011PR £ód¼2R2
4.EN57-1314PR Olsztyn21.01.2011PR £ód¼1R2
5.EN57-758PR Bydgoszcz26.01.2011PR £ód¼2R1
6.EN57-1336PR Olsztyn01.02.2011PR £ód¼1R2
7.EN57-1210PR Katowice07.02.2011PR £ód¼1R2
8.EN57-1245PR £ód¼14.02.2011PR £ód¼1R2
9.EN57-1337PR Bydgoszcz17.02.2011PR £ód¼1R2
10.EN57-1036PR Katowice24.02.2011PR £ód¼1R2
11.EN57-653PR Szczecin01.03.2011PR £ód¼2R1
12.EN57-1317PR Lublin04.03.2011PR £ód¼1R2
13.EN57-2066PR Bydgoszcz09.03.2011PR £ód¼1R1
14.EN57-646PR Wroc³aw15.03.2011PR £ód¼2R1
15.EN57-2006PR Kraków23.03.2011PR £ód¼1R1
16.EN57-1419PR £ód¼28.03.2011PR £ód¼1R2
17.EN57-2008PR Szczecin02.04.2011PR £ód¼1R1
18.EN57-123PR Opole07.04.2011PR £ód¼2R1
19.EN57-1069PR Kielce12.04.2011PR £ód¼1R2
20.EN57-2070PR Bydgoszcz19.04.2011PR £ód¼1R1
21.EN57-1275PR £ód¼21.04.2011PR £ód¼1R2
22.EN57-1260PR £ód¼29.04.2011PR £ód¼1R2
23.EN57-750PR Gdynia05.05.2011PR £ód¼2R1
24.EN57-2038PR Katowice11.05.2011PR £ód¼1R1
25.EN57-1383PR Olsztyn18.05.2011PR £ód¼1R2
26.EN57-1257PR £ód¼25.05.2011PR £ód¼1R2
27.EN57-2078PR Bydgoszcz02.06.2011PR £ód¼1R1
28.EN57-2004PR Szczecin09.06.2011PR £ód¼1R1
29.EN57-2017PR Katowice14.06.2011PR £ód¼1R1
30.EN57-2051PR Kraków21.06.2011PR £ód¼1R1
31.EN57-2021PR Kraków28.06.2011PR £ód¼1R1
32.EN57-2019PR Katowice06.07.2011PR £ód¼1R1
33.EN57-2005PR Katowice20.07.2011PR £ód¼1R1
34.EN57-2009PR Wroc³aw25.07.2011PR £ód¼1R1
35.EN57-2039PR Kraków27.07.2011PR £ód¼1R1
36.EN57-2033PR Kraków05.08.2011PR £ód¼1R1
37.EN57-2026PR Szczecin09.08.2011PR £ód¼1R1
38.EN57-2010PR Wroc³aw18.08.2011PR £ód¼1R1
39.EN57-2007PR Katowice23.08.2011PR £ód¼1R1
40.EN61-001PR Kraków30.08.2011PR £ód¼R1
41.EN57-2016PR Szczecin05.09.2011PR £ód¼1R1
42.EN57-2012PR Wroc³aw09.09.2011PR £ód¼1R1
43.EN57-2073PR Bydgoszcz16.09.2011PR £ód¼1R1
44.EN57-2014PR Wroc³aw20.09.2011PR £ód¼1R1
45.EN57-2055PR Kraków26.09.2011PR £ód¼1R1
46.EN57-1222PR £ód¼30.09.2011PR £ód¼1R2
47.EN57-2015PR Wroc³aw06.10.2011PR £ód¼1R1
48.EN57-2011PR Katowice11.10.2011PR £ód¼1R1
49.EN57-2034PR Katowice21.10.2011PR £ód¼1R1
50.EN57-2049PR Kraków27.10.2011PR £ód¼1R1
51.EN57-2061PR Kraków31.10.2011PR £ód¼1R1
52.EN57-2022PR Wroc³aw08.11.2011PR £ód¼1R1
53.EN57-2023PR Wroc³aw14.11.2011PR £ód¼1R1
54.EN57-2018PR Katowice18.11.2011PR £ód¼1R1
55.EN57-2025PR Szczecin18.11.2011PR £ód¼1R1
56.EN57-2013PR Kraków24.11.2011PR £ód¼1R1
57.EN57-2029PR Kraków02.12.2011PR £ód¼1R1
58.EN57-2020PR Szczecin08.12.2011PR £ód¼1R1
59.EN57-1251PR £ód¼15.12.2011PR £ód¼1R2
60.EN57-2027PR Wroc³aw20.12.2011PR £ód¼1R1
61.EN57-2028PR Wroc³aw23.12.2011PR £ód¼1R1
62.EN57-2031PR Wroc³aw30.12.2011PR £ód¼1R1