Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1104
94 51 2 121 764-6    PL-PREG
94 51 2 121 765-3    PL-PREG
94 51 2 121 766-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 637 / 1976
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R329.09.2005PR £ód¼
1R430.11.2011PFL Fablok
+++
19.06.2018