POLREGIO
Lubelski Zakład w Lublinie
EN57-1317
94 51 2 122 031-9    PL-PREG
94 51 2 122 032-7    PL-PREG
94 51 2 122 033-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 850/195 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 23.09.2002 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 22.08.2006 ZNTK Mińsk Maz.
1R2 04.03.2011 PR Łódź
1P4/3 14.04.2016 PR Idzikowice