POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN57-2007 / ex. EN57-1352
94 51 2 122 715-7    PL-PREG
94 51 2 122 716-5    PL-PREG
94 51 2 122 717-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 886/230 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.03.1980 PFW Wrocław
R10 17.08.2000 ZNTK Mińsk Maz.
G1+M 25.05.2006 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 23.08.2011 PR Łódź
1P4/2 20.06.2016 PR Idzikowice