Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1358
94 51 2 122 100-2    PL-PREG
94 51 2 122 101-0    PL-PREG
94 51 2 122 102-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 892/236 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R131.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R208.02.2006PR £ód¼
1R306.05.2011NEWAG NS
+++
19.06.2018