Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-956
94 51 2 121 479-1    PL-PREG
94 51 2 121 480-9    PL-PREG
94 51 2 121 481-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 489 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S219.07.1980ZNTK Mińsk Maz.
G104.05.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R231.07.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R329.11.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R402.08.2011PFL Fablok
+++
23.09.2016