POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

ED72-009
94 51 2 130 245-5    PL-PREG
94 51 2 130 246-3    PL-PREG
94 51 2 130 247-1    PL-PREG
94 51 2 130 248-9    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 772 / 1995
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.01.1995PFW Wrocław
R207.12.2000ZNTK Mińsk Maz.
R315.10.2004ZNTK Mińsk Maz.
R411.04.2008ZNTK Mińsk Maz.
R531.10.2011ZNTK Mińsk Maz.
P4/615.07.2016PR Idzikowice