POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2031 / ex. EN57-1308
94 51 2 122 787-6    PL-PREG
94 51 2 122 788-4    PL-PREG
94 51 2 122 789-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 841/186 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.08.1979PFW Wroc³aw
R125.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
R227.09.1982ZNTK Mińsk Maz.
S123.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
R331.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
R4     01.1988ZNTK Mińsk Maz.
S218.11.1990ZNTK Gdańsk
R728.08.1992ZNTK Mińsk Maz.
R810.11.1994ZNTK Gdańsk
R919.12.1997ZNTK Gdańsk
R1017.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M19.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R130.12.2011PR £ód¼
1P4/206.11.2018ZNT Kruszewiec