POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57ALc-2205 / ex. EN57-1680
94 51 2 122 454-3    PL-PREG
94 51 2 122 455-0    PL-PREG
94 51 2 122 456-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 558/2205 / 1987
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.07.1987 PFW Wrocław
R6 19.06.2001 ZNTK Mińsk Maz.
R7 16.05.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R8 26.07.2011 PFL Fablok
P5/1+M 01.09.2017 ZNTK Mińsk Maz.