POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN57-2061 / ex. EN57-1294
94 51 2 122 877-5    PL-PREG
94 51 2 122 878-3    PL-PREG
94 51 2 122 879-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 828/172 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R10 20.02.2003 ZUT REMTRAK
G1+M 27.04.2007 NEWAG NS
1R1 31.10.2011 PR Łódź
1P4/2 30.10.2017 ZNT Kruszewiec