POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
EN57-2017
ex. EN57-2001 / ex. EN57-1417
94 51 2 122 745-4    PL-PREG
94 51 2 122 746-2    PL-PREG
94 51 2 122 747-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 951/295 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M 31.03.2006 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 14.06.2011 PR Łódź
1P4/2 30.05.2016 PR Idzikowice