Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1006
94 51 2 121 590-5    PL-PREG
94 51 2 121 591-3    PL-PREG
94 51 2 121 592-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 539 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.10.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R307.03.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R420.10.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R529.11.2011ZNTK Ole¶nica
PRZETARG
15.02.2019