Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-966
94 51 2 121 506-1    PL-PREG
94 51 2 121 507-9    PL-PREG
94 51 2 121 508-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 499 / 1973
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.06.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R218.10.2005PR £ód¼
1R331.08.2011ZNTKiM Gdańsk
PRZETARG
26.11.2018