POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN61-001 / ex. 14WE-07
94 51 2 120 793-6    PL-PREG
94 51 2 120 794-4    PL-PREG
94 51 2 120 795-1    PL-PREG

14WE-07 / 2006
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.05.2006NEWAG NS
R130.08.2011PR Łódź
P4/222.05.2017ZNT Kruszewiec