POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zak³ad w Olsztynie

EN57-1416
94 51 2 122 193-7    PL-PREG
94 51 2 122 194-5    PL-PREG
94 51 2 122 195-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 950/294 / 1981
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.07.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R128.02.2006PR £ód¼
1R209.09.2011ZNTK Mińsk Maz.