POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

EN57-1948
94 51 2 122 685-2    PL-PREG
94 51 2 122 686-0    PL-PREG
94 51 2 122 687-8    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 758 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?14.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
R?07.04.2011NEWAG NS
P4/?23.08.2016PR Idzikowice