POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1274
94 51 2 121 965-9    PL-PREG
94 51 2 121 966-7    PL-PREG
94 51 2 121 967-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 808/152 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R122.09.2005PR £ód¼
1R207.03.2011NEWAG NS