POLREGIO
Lubuski Zak³ad w Zielonej Górze

EN57-2034 / ex. EN57-1220
94 51 2 122 796-7    PL-PREG
94 51 2 122 797-5    PL-PREG
94 51 2 122 798-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 754 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R26.06.2001ZUT REMTRAK
G1+M27.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R121.10.2011PR £ód¼
1P4/205.04.2017ZNT Kruszewiec