POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN57-1419
94 51 2 122 199-4    PL-PREG
94 51 2 122 200-0    PL-PREG
94 51 2 122 201-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 953/297 / 1981
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 31.07.2002 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 14.03.2006 PR Łódź
1R2 28.03.2011 PR Łódź
1P4/3 30.03.2015 PR Idzikowice