POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN57-1949
94 51 2 122 688-6    PL-PREG
94 51 2 122 689-4    PL-PREG
94 51 2 122 690-2    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 759 / 1993
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.10.2005ZNTK Mińsk Maz.
R513.04.2011NEWAG NS
P4/607.02.2017ZNTK Mińsk Maz.