Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie
EN71-028
94 51 2 130 177-0    PL-PREG
94 51 2 130 178-8    PL-PREG
94 51 2 130 179-6    PL-PREG
94 51 2 130 180-4    PL-PREG

5B 6B 6B 5B / 1988
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 30.09.1988 ZNTK Mińsk Maz.
1R 23.05.2003 ZNTK Mińsk Maz.
1R 15.11.2007 ZUT REMTRAK
1R 31.12.2011 ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
14.08.2018