POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2010 / ex. EN57-1375
94 51 2 122 724-9    PL-PREG
94 51 2 122 725-6    PL-PREG
94 51 2 122 726-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 909/253 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.1980PFW Wroc³aw
R108.09.1982ZNTK Mińsk Maz.
R204.01.1984ZNTK Mińsk Maz.
S110.07.1985ZNTK Mińsk Maz.
R308.07.1987ZNTK Mińsk Maz.
R431.07.1989ZNTK Mińsk Maz.
S208.02.1991ZNTK Mińsk Maz.
R731.07.1992ZNTK Mińsk Maz.
R830.09.1994ZNTK Gdańsk
R919.06.1996ZNTK Gdańsk
R1028.09.1999ZNTK Bydgoszcz
G1+M14.06.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R118.08.2011PR £ód¼
1P4/217.05.2017PR Bydgoszcz