Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1795
94 51 2 122 607-6    PL-PREG
94 51 2 122 608-4    PL-PREG
94 51 2 122 609-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 680 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.08.1990PFW Wroc³aw
R412.01.2006ZNTK Mińsk Maz.
R503.10.2011ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
18.08.2015
INFORMACJA