POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2022 / ex. EN57-1396
94 51 2 122 760-3    PL-PREG
94 51 2 122 761-1    PL-PREG
94 51 2 122 762-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 930/274 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.03.1982ZNTK Mińsk Maz.
R208.08.1983ZNTK Mińsk Maz.
S114.01.1985ZNTK Mińsk Maz.
R301.09.1986ZNTK Mińsk Maz.
R427.06.1988ZNTK Mińsk Maz.
S205.04.1990ZNTK Mińsk Maz.
R722.04.1992ZNTK Mińsk Maz.
R821.02.1994ZNTK Mińsk Maz.
R931.10.1997ZNTK Bydgoszcz
R1007.04.2001ZNTK Mińsk Maz.
G1+M27.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R108.11.2011PR £ód¼
1P4/214.11.2017ZNT Kruszewiec