Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

POLREGIO
Podlaski Zakład w Białymstoku
EN57AL-1529
94 51 2 122 349-5    PL-PREG
94 51 2 122 350-3    PL-PREG
94 51 2 122 351-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 407 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.04.1983 PFW Wrocław
R8 24.06.2002 ZNTK Mińsk Maz.
R9 31.05.2006 ZNTK Mińsk Maz.
R10 30.08.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 27.11.2015 ZNTK Mińsk Maz.