Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1048
94 51 2 121 677-0    PL-PREG
94 51 2 121 678-8    PL-PREG
94 51 2 121 679-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 581 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     09.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R129.08.1995ZNTK Gdańsk
1R427.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R520.04.2011NEWAG NS
+++
23.09.2016