Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1022
94 51 2 121 635-8    PL-PREG
94 51 2 121 636-6    PL-PREG
94 51 2 121 637-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 555 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R326.07.2001ZUT REMTRAK
1R401.06.2005PR £ód¼
1R531.03.2011NEWAG NS
PRZETARG
26.04.2019