POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57ALc-2203 / ex. EN57-1777
94 51 2 122 571-4    PL-PREG
94 51 2 122 572-2    PL-PREG
94 51 2 122 573-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 661/2203 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 10.04.1990 PFW Wrocław
R4 28.05.1999 ZNTK Bydgoszcz
R6 26.11.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R7 06.09.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 28.08.2017 ZNTK Mińsk Maz.