POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

ED72A-005
94 51 2 140 246-1    PL-PREG
94 51 2 140 247-9    PL-PREG
94 51 2 140 248-7    PL-PREG
94 51 2 140 249-5    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 768 / 1994
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.03.1994PFW Wrocław
R431.01.2006T.S. Opole
G1+M19.08.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/124.02.2017ZNT Kruszewiec