POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu

del. Lubuski Zakład w Zielonej Górze
ED72Ac-102 / ex. ED72-018
94 51 2 140 999-5    PL-PREG
94 51 2 141 000-1    PL-PREG
94 51 2 141 001-9    PL-PREG
94 51 2 141 002-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 781/102 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.11.1995 PFW Wrocław
R2 11.08.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R3 16.03.2007 NEWAG NS
R4 31.12.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M 01.06.2018 ZNTK Mińsk Maz.