Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1337
94 51 2 122 067-3    PL-PREG
94 51 2 122 068-1    PL-PREG
94 51 2 122 069-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 871/215 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R125.01.2006PR £ód¼
1R217.02.2011PR £ód¼
+++
19.06.2018