POLREGIO
Wielkopolski Zak³ad w Poznaniu

EN57ALc-2215 / ex. EN57-1752
94 51 2 122 544-1    PL-PREG
94 51 2 122 545-8    PL-PREG
94 51 2 122 546-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 636/2215 / 1989
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.07.1989PFW Wroc³aw
R525.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
R626.06.2006PR £ód¼
R721.06.2011PR Katowice
P5/1+M18.10.2017ZNTK Mińsk Maz.