POLREGIO z siedzib± w Warszawie

EN57-1394
94 51 2 122 148-1    PL-PREG
94 51 2 122 149-9    PL-PREG
94 51 2 122 150-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 928/272 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     10.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R109.04.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R228.10.2005PR £ód¼
1R331.08.2011ZNTK Mińsk Maz.