POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
EN57ALd-2223 / ex. EN57-1709
94 51 2 122 493-1    PL-PREG
94 51 2 122 494-9    PL-PREG
94 51 2 122 495-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 587/2223 / 1988
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.04.1988 PFW Wrocław
R6 17.02.2005 PR Lublin
R7 17.05.2011 NEWAG NS
P5/1+M 19.12.2017 ZNTK Mińsk Maz.