POLREGIO
£ódzki Zak³ad w £odzi

EN57-1260
94 51 2 121 947-7    PL-PREG
94 51 2 121 948-5    PL-PREG
94 51 2 121 949-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 794 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.02.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R115.12.2005PR £ód¼
1R229.04.2011PR £ód¼
1P4/303.08.2015PR Idzikowice