Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1082
94 51 2 121 728-1    PL-PREG
94 51 2 121 729-9    PL-PREG
94 51 2 121 730-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 615 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R126.11.1976ZNTK Mińsk Maz.
R225.11.1977ZNTK Mińsk Maz.
S121.10.1978ZNTK Mińsk Maz.
R312.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
R430.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
S222.04.1982ZNTK Mińsk Maz.
R503.10.1983ZNTK Mińsk Maz.
R614.01.1985ZNTK Mińsk Maz.
S316.10.1986ZNTK Mińsk Maz.
R720.01.1989ZNTK Mińsk Maz.
R813.03.1990MD Kluczbork
G124.08.1993ZNTK Mińsk Maz.
1R130.10.1995ZNTK Mińsk Maz.
1R210.08.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R328.08.2001ZUT REMTRAK
1R415.07.2005ZUT REMTRAK
1R531.03.2011NEWAG NS
PRZETARG
08.07.2016