Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1787

5Bk 6Bk 5Bk - 672 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.1990PFW Wroc³aw
R431.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
R528.07.2006ZNTK Mińsk Maz.
R630.12.2011ZNTK Ole¶nica
PRZETARG
11.08.2015
INFORMACJA