Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-874
94 51 2 121 311-6    PL-PREG
94 51 2 121 312-4    PL-PREG
94 51 2 121 313-2    PL-PREG

5B 6B 5B - 407 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R114.09.1973ZNTK Mińsk Maz.
R213.09.1974ZNTK Mińsk Maz.
S115.08.1975ZNTK Mińsk Maz.
R330.09.1976ZNTK Mińsk Maz.
R423.09.1978ZNTK Mińsk Maz.
S212.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
R520.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
R607.02.1983ZNTK Mińsk Maz.
S329.05.1984ZNTK Mińsk Maz.
R713.05.1986ZNTK Mińsk Maz.
R804.05.1988ZNTK Mińsk Maz.
G129.12.1989ZNTK Mińsk Maz.
1R112.05.1991MD Idzikowice
1R221.08.1992MD Idzikowice
1R329.04.1994MD Idzikowice
1R414.11.1995MD Idzikowice
1R523.12.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R612.02.2002ZUT REMTRAK
1R714.03.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R825.03.2011ZNLE Gliwice
PRZETARG
08.07.2016