POLREGIO
£ódzki Zak³ad w £odzi

EN57-1275
94 51 2 121 968-3    PL-PREG
94 51 2 121 969-1    PL-PREG
94 51 2 121 970-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 809/153 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.12.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R104.11.2005PR £ód¼
1R221.04.2011PR £ód¼
1P4/314.07.2015PR Idzikowice