POLREGIO
Opolski Zak³ad w Opolu

EN57-2027 / ex. EN57-1391
94 51 2 122 775-1    PL-PREG
94 51 2 122 776-9    PL-PREG
94 51 2 122 777-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 925/269 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R101.06.1982ZNTK Mińsk Maz.
R202.11.1983ZNTK Mińsk Maz.
S117.04.1985ZNTK Mińsk Maz.
R331.07.1988ZNTK Mińsk Maz.
R420.01.1991ZNTK Gdańsk
R631.01.1993ZNTK Mińsk Maz.
R723.02.1995ZNTK Mińsk Maz.
R812.02.1998ZNTK Gdańsk
R926.03.2002ZNTK Mińsk Maz.
G1+M21.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R120.12.2011PR £ód¼
1P4/226.02.2018ZNT Kruszewiec