POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
EN57ALc-2206 / ex. EN57-1679
94 51 2 122 451-9    PL-PREG
94 51 2 122 452-7    PL-PREG
94 51 2 122 453-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 557/2206 / 1987
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.1987 PFW Wrocław
R7 30.05.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R8 10.05.2011 NEWAG NS
P5/1+M 06.09.2017 ZNTK Mińsk Maz.