POLREGIO
Pomorski Zak³ad w Gdyni

EN57-1280
94 51 2 121 980-8    PL-PREG
94 51 2 121 981-6    PL-PREG
94 51 2 121 982-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 814/158 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R116.08.2006PR £ód¼
1R210.11.2011ZNTK Mińsk Maz.
1P4/331.10.2017PR Gdynia