POLREGIO
Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
EN57-1946
94 51 2 122 679-5    PL-PREG
94 51 2 122 680-3    PL-PREG
94 51 2 122 681-1    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 756 / 1992
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 19.05.1995 ZNTK Mińsk Maz.
R2 21.09.1998 ZNTK Mińsk Maz.
R3 27.09.2002 ZNTK Mińsk Maz.
R4 15.11.2005 ZNTK Mińsk Maz.
R5 31.03.2011 NEWAG NS
P4/6 25.10.2014 PR Idzikowice