1. Naprawy rewizyjne / g³ówne wykonywane w ZNTK Mińsk Maz.:


ZNTK Mińsk Maz. (84):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1037PR Kraków12.01.2006ZNTK Mińsk Maz.1R3
2.EN57-1795PR Kraków12.01.2006ZNTK Mińsk Maz.R4
3.EN57-1421PR Opole16.01.2006ZNTK Mińsk Maz.R7
4.EN57-082PR Katowice17.01.2006ZNTK Mińsk Maz.1R8
5.EN57-1762PR Bydgoszcz20.01.2006ZNTK Mińsk Maz.R6
6.EN57-989PR Olsztyn26.01.2006ZNTK Mińsk Maz.1R4
7.EN57-1075PR Kraków26.01.2006ZNTK Mińsk Maz.1R3
8.EN57-903PR £ód¼27.01.2006ZNTK Mińsk Maz.2R3
9.EN57-1525PR Opole27.01.2006ZNTK Mińsk Maz.R8
10.EN57-912PR Olsztyn30.01.2006ZNTK Mińsk Maz.1R6
11.EN57-1702PR Szczecin30.01.2006ZNTK Mińsk Maz.R7
12.EN57-2001PR Katowice31.03.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
13.EN57-787PR Katowice24.04.2006ZNTK Mińsk Maz.1R6
14.EN57-1532PR Bia³ystok24.04.2006ZNTK Mińsk Maz.R
15.EN57-2003PR Katowice25.04.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
16.EN57-975PR Kraków11.05.2006ZNTK Mińsk Maz.1R4
17.EN57-647PR Opole12.05.2006ZNTK Mińsk Maz.1R8
18.EN57-2005PR Katowice15.05.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
19.EN57-1323PR Olsztyn23.05.2006ZNTK Mińsk Maz.R9
20.EN57-2007PR Kraków25.05.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
21.EN57-084PR Olsztyn26.05.2006ZNTK Mińsk Maz.1R11
22.EN57-1615PR Olsztyn30.05.2006ZNTK Mińsk Maz.R
23.EN57-1238PR Kraków31.05.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
24.EN57-1529PR Bia³ystok31.05.2006ZNTK Mińsk Maz.R9
25.EN57-2009PR Kraków31.05.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
26.EN57-1531PR Bydgoszcz06.06.2006ZNTK Mińsk Maz.R8
27.EN57-2010PR Szczecin14.06.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
28.EN57-2012PR Wroc³aw24.06.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
29.EN57-844PR Katowice26.06.2006ZNTK Mińsk Maz.1R
30.EN57-1449PR £ód¼26.06.2006ZNTK Mińsk Maz.R10
31.EN57-942PR Kraków30.06.2006ZNTK Mińsk Maz.1R5
32.EN57-1164PR Wroc³aw30.06.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
33.EN57-2014PR Wroc³aw30.06.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
34.EN57-2015PR Wroc³aw30.06.2006ZNTK Mińsk Maz.G1
35.EN57-1166PR Wroc³aw04.07.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
36.EN57-2022PR Wroc³aw27.07.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
37.EN57-801PR Kraków28.07.2006ZNTK Mińsk Maz.1R8
38.EN57-1787PR Szczecin28.07.2006ZNTK Mińsk Maz.R5
39.EN57-758PR Bydgoszcz31.07.2006ZNTK Mińsk Maz.G2
40.EN57-2023PR Wroc³aw31.07.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
41.EN57-784PR £ód¼07.08.2006ZNTK Mińsk Maz.1R10
42.EN57-887PR Bia³ystok17.08.2006ZNTK Mińsk Maz.1R
43.EN57-2027PR Wroc³aw21.08.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
44.EN57-1317PR Lublin22.08.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
45.EN57-925PR Wroc³aw28.08.2006ZNTK Mińsk Maz.1R5
46.EN57-2028PR Wroc³aw30.08.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
47.EN57-1314PR Olsztyn31.08.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
48.EN57-1539PR Szczecin31.08.2006ZNTK Mińsk Maz.R9
49.EN57-2030PR Wroc³aw05.09.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
50.EN57-1944PR Katowice18.09.2006ZNTK Mińsk Maz.R4
51.EN57-1952PR Szczecin19.09.2006ZNTK Mińsk Maz.R4
52.EN57-2031PR Wroc³aw19.09.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
53.EN57-2034PR Katowice27.09.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
54.EN57-1087PR Kraków28.09.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
55.EN57-2035PR Wroc³aw30.09.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
56.EN57-1772PR Kraków12.10.2006ZNTK Mińsk Maz.R5
57.EN57-1724PR Katowice17.10.2006ZNTK Mińsk Maz.R7
58.EN57-2036PR Katowice17.10.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
59.EN57-1373PR Lublin20.10.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
60.EN57-2037PR Katowice24.10.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
61.EN57-1538PR Szczecin25.10.2006ZNTK Mińsk Maz.R9
62.EN57-1175PR Katowice27.10.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
63.EN57-797PR Olsztyn31.10.2006ZNTK Mińsk Maz.1R11
64.EN57-928PR Szczecin31.10.2006ZNTK Mińsk Maz.1R6
65.EN57-1677PR Opole31.10.2006ZNTK Mińsk Maz.R7
66.EN57-2040PR Wroc³aw31.10.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
67.EN57-1779PR Szczecin09.11.2006ZNTK Mińsk Maz.R5
68.EN57-1068PR Katowice14.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R3
69.EN57-840PR Kraków15.11.2006ZNTK Mińsk Maz.G2
70.EN57-2041PR Katowice17.11.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
71.EN57-1170PR Kraków22.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
72.EN57-1320PR Lublin26.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
73.EN57-1368PR Olsztyn27.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
74.EN57-2043PR Katowice27.11.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
75.EN57-1167PR Katowice30.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
76.EN57-1333PR Lublin30.11.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
77.EN57-2044PR Katowice30.11.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
78.EN57-957PR Katowice13.12.2006ZNTK Mińsk Maz.1R2
79.EN57-2045PR Katowice13.12.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
80.EN57-1225PR Opole19.12.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
81.EN57-857PR Olsztyn22.12.2006ZNTK Mińsk Maz.G2
82.EN57-1254PR Katowice27.12.2006ZNTK Mińsk Maz.1R1
83.EN57-1095PR Bydgoszcz29.12.2006ZNTK Mińsk Maz.1R3
84.EN57-2046PR Wroc³aw29.12.2006ZNTK Mińsk Maz.G1+M
2. Naprawy rewizyjne / g³ówne wykonywane w NEWAG Nowy S±cz:


NEWAG Nowy S±cz (25):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN71-030PR Wroc³aw04.01.2006NEWAG NS1R4
2.EN71-001PR Kraków17.01.2006NEWAG NS1R2
3.EN71-043PR Wroc³aw14.02.2006NEWAG NS1R3
4.EN71-024PR Kraków21.02.2006NEWAG NS1R
5.EN71-006PR Kraków26.05.2006NEWAG NS1R3
6.EN57-2002PR Katowice09.06.2006NEWAG NSG1+M
7.EN57-2006PR Kraków23.06.2006NEWAG NSG1+M
8.ED72-014PR Kraków29.06.2006NEWAG NSR3
9.EN71-041PR Wroc³aw21.07.2006NEWAG NS1R5
10.EN57-2011PR Szczecin28.07.2006NEWAG NSG1+M
11.EN57-2013PR Wroc³aw23.08.2006NEWAG NSG1+M
12.EN71-018PR Kraków23.08.2006NEWAG NS1R3
13.EN71-023PR Kraków13.09.2006NEWAG NS1R8
14.EN57-2021PR Wroc³aw20.09.2006NEWAG NSG1+M
15.EN57-2024PR Kraków29.09.2006NEWAG NSG1+M
16.ED72-021PR Poznań05.10.2006NEWAG NSR3
17.EN57-2029PR Kraków17.10.2006NEWAG NSG1+M
18.EN57-2033PR Kraków31.10.2006NEWAG NSG1+M
19.ED72-015PR Szczecin31.10.2006NEWAG NSR3
20.EN57-2038PR Katowice23.11.2006NEWAG NSG1+M
21.ED72-016PR Szczecin28.11.2006NEWAG NSR3
22.EN57-2039PR Kraków30.11.2006NEWAG NSG1+M
23.EN71-031PR Kraków20.12.2006NEWAG NS1R
24.EN57-2042PR Kraków22.12.2006NEWAG NSG1+M
25.EN57-2047PR Kraków29.12.2006NEWAG NSG1+M
3. Naprawy rewizyjne / g³ówne wykonywane w PESA Bydgoszcz:


PESA Bydgoszcz (19):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-2004PR Katowice24.04.2006PESA BydgoszczG1+M
2.EN57-2008PR Szczecin26.05.2006PESA BydgoszczG1+M
3.EN57-800PR Olsztyn31.05.2006PESA Bydgoszcz1R
4.EN57-725PR Olsztyn09.06.2006PESA BydgoszczG2
5.EN57-891PR Poznań30.06.2006PESA Bydgoszcz1R
6.EN57-2016PR Wroc³aw30.06.2006PESA BydgoszczG1+M
7.EN57-087PR Poznań07.07.2006PESA BydgoszczG2
8.EN57-765PR Bydgoszcz25.07.2006PESA Bydgoszcz1R5
9.EN57-711PR Bydgoszcz31.07.2006PESA Bydgoszcz1R10
10.EN57-2020PR Wroc³aw31.07.2006PESA BydgoszczG1+M
11.EN57-2025PR Szczecin05.09.2006PESA BydgoszczG1+M
12.EN57-805PR Bydgoszcz16.09.2006PESA Bydgoszcz1R7
13.EN57-2026PR Szczecin26.09.2006PESA BydgoszczG1+M
14.EN57-728PR Bydgoszcz21.10.2006PESA Bydgoszcz1R8
15.EN57-2032PR Szczecin25.10.2006PESA BydgoszczG1+M
16.EN57-1025PR Poznań03.11.2006PESA Bydgoszcz1R
17.EN57-897PR Olsztyn08.12.2006PESA Bydgoszcz1R9
18.EN57-2048PR Szczecin18.12.2006PESA BydgoszczG1+M
19.EN57-896PR Wroc³aw27.12.2006PESA Bydgoszcz1R9
4. Naprawy rewizyjne wykonywane w Tabor Szynowy Opole:


Tabor Szynowy Opole (1):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.ED72-005PR Bydgoszcz31.01.2006T.S. OpoleR4
5. Naprawy rewizyjne wykonywane w ZUT REMTRAK w Idzikowicach:


ZUT REMTRAK Sp. z o.o. w Toruniu (18):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1548PR Bia³ystok07.03.2006ZUT REMTRAKR
2.EN57-1503PR Kraków22.04.2006ZUT REMTRAKR10
3.EN57-918PR Olsztyn02.06.2006ZUT REMTRAK1R
4.EN57-708PR Szczecin23.06.2006ZUT REMTRAK1R8
5.EN57-745PR £ód¼03.07.2006ZUT REMTRAK1R
6.EN57-804PR Opole11.07.2006ZUT REMTRAK1R5
7.EN57-640PR Katowice22.08.2006ZUT REMTRAK1R10
8.EN57-1265PR Poznań23.08.2006ZUT REMTRAK1R1
9.EN57-868PR Olsztyn24.08.2006ZUT REMTRAK1R
10.EN57-919PR £ód¼12.09.2006ZUT REMTRAK1R6
11.EN57-641PR Katowice20.09.2006ZUT REMTRAKG2
12.EN57-853PR Opole27.09.2006ZUT REMTRAK1R9
13.EN57-783PR £ód¼06.10.2006ZUT REMTRAK1R
14.EN57-835PR £ód¼03.11.2006ZUT REMTRAK1R5
15.EN57-1523PR Szczecin09.11.2006ZUT REMTRAKR9
16.EN57-046PR Katowice24.11.2006ZUT REMTRAK2R4
17.EN57-888PR Opole12.12.2006ZUT REMTRAKG2
18.EN57-747PR £ód¼15.12.2006ZUT REMTRAK1R
6. Naprawy rewizyjne wykonywane przez PKP Przewozy Regionalne w PRST Idzikowice:


PR £ód¼ (48):

Lp. Seria i numer Przydzia³ Data naprawy Wykonawca naprawy Rodzaj naprawy
1.EN57-1255PR Katowice04.01.2006PR £ód¼1R1
2.EN57-872PR £ód¼11.01.2006PR £ód¼2R1
3.EN57-1069PR Katowice16.01.2006PR £ód¼1R1
4.EN57-1337PR Bydgoszcz25.01.2006PR £ód¼1R1
5.EN57-659PR Bydgoszcz31.01.2006PR £ód¼2R1
6.EN57-1358PR Szczecin08.02.2006PR £ód¼1R2
7.EN57-1769PR £ód¼17.02.2006PR £ód¼R5
8.EN57-1770PR £ód¼24.02.2006PR £ód¼R
9.EN57-1416PR Olsztyn28.02.2006PR £ód¼1R1
10.EN57-1950PR Olsztyn10.03.2006PR £ód¼R4
11.EN57-1419PR £ód¼14.03.2006PR £ód¼1R1
12.EN57-1947PR Szczecin20.03.2006PR £ód¼R4
13.EN57-1018PR £ód¼24.03.2006PR £ód¼1R4
14.EN57-724PR Bydgoszcz31.03.2006PR £ód¼2R1
15.EN57-1701PR Szczecin20.04.2006PR £ód¼R7
16.EN57-119PR Poznań10.05.2006PR £ód¼2R1
17.EN57-1747PR Katowice10.05.2006PR £ód¼R6
18.EN57-1172PR Kraków16.05.2006PR £ód¼1R1
19.EN57-1792PR Katowice18.05.2006PR £ód¼R5
20.EN57-1788PR Szczecin24.05.2006PR £ód¼R5
21.EN57-1331PR £ód¼31.05.2006PR £ód¼1R2
22.EN57-1195PR Katowice02.06.2006PR £ód¼1R1
23.EN57-1783PR Bydgoszcz23.06.2006PR £ód¼R6
24.EN57-1752PR Katowice26.06.2006PR £ód¼R6
25.EN57-1017PR £ód¼30.06.2006PR £ód¼1R5
26.EN57-1746PR Katowice11.07.2006PR £ód¼R6
27.EN57-658PR Bydgoszcz14.07.2006PR £ód¼2R1
28.EN57-1001PR Katowice31.07.2006PR £ód¼1R4
29.EN57-612PR Katowice04.08.2006PR £ód¼2R1
30.EN57-1181PR Poznań04.08.2006PR £ód¼1R2
31.EN57-1280PR Bydgoszcz16.08.2006PR £ód¼1R1
32.EN57-1819PR Bydgoszcz23.08.2006PR £ód¼R6
33.EN57-650PR Katowice31.08.2006PR £ód¼2R1
34.EN57-749PR Bydgoszcz07.09.2006PR £ód¼2R1
35.EN57-1353PR Katowice13.09.2006PR £ód¼1R1
36.EN57-926PR Kraków22.09.2006PR £ód¼1R6
37.EN57-1222PR £ód¼28.09.2006PR £ód¼1R1
38.EN57-1357PR Szczecin06.10.2006PR £ód¼1R1
39.EN57-1081PR Katowice13.10.2006PR £ód¼1R2
40.EN57-073PR Katowice27.10.2006PR £ód¼2R1
41.EN57-1251PR £ód¼07.11.2006PR £ód¼1R1
42.EN57-1004PR Opole09.11.2006PR £ód¼1R3
43.EN57-1282PR Kraków14.11.2006PR £ód¼1R1
44.EN57-1451PR £ód¼17.11.2006PR £ód¼1R1
45.EN57-907PR Kraków28.11.2006PR £ód¼1R4
46.EN57-972PR Olsztyn05.12.2006PR £ód¼1R
47.EN57-110PR Katowice11.12.2006PR £ód¼2R1
48.EN57-959PR £ód¼15.12.2006PR £ód¼1R