POLREGIO
Dolno¶l±ski Zak³ad we Wroc³awiu

EN57-2035 / ex. EN57-1349
94 51 2 122 799-1    PL-PREG
94 51 2 122 800-7    PL-PREG
94 51 2 122 801-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 883/227 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.02.1980PFW Wroc³aw
R103.12.1981ZNTK Mińsk Maz.
R202.08.1983ZNTK Mińsk Maz.
S113.03.1985ZNTK Mińsk Maz.
R412.04.1990ZNTK Mińsk Maz.
R606.04.1992ZNTK Mińsk Maz.
R704.03.1995ZNTK Mińsk Maz.
R831.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
R903.09.2002ZUT REMTRAK
G1+M30.09.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R102.02.2012PR £ód¼
1P4/227.04.2018ZNT Kruszewiec