Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-897
94 51 2 121 356-1    PL-PREG
94 51 2 121 357-9    PL-PREG
94 51 2 121 358-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 430 / 1972
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R625.01.1980ZNTK Mińsk Maz.
S320.02.1981ZNTK Mińsk Maz.
G1     03.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R908.12.2006PESA Bydgoszcz
1R1029.02.2012ZNTKiM Gdańsk
+++
09.02.2016