POLREGIO
Lubuski Zak³ad w Zielonej Górze

EN57-2043 / ex. EN57-1381
94 51 2 122 823-9    PL-PREG
94 51 2 122 824-7    PL-PREG
94 51 2 122 825-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 915/259 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M27.11.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R122.02.2012PR £ód¼
1P4/226.04.2017ZNT Kruszewiec