POLREGIO
Lubelski Zak³ad w Lublinie

EN57ALd-2232 / ex. EN57-1783
94 51 2 122 580-5    PL-PREG
94 51 2 122 581-3    PL-PREG
94 51 2 122 582-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 667/2232 / 1990
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.05.1990PFW Wroc³aw
R530.01.2003ZNTK Mińsk Maz.
R623.06.2006PR £ód¼
R731.01.2012ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M07.03.2018ZNTK Mińsk Maz.