POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
ED72-014
94 51 2 130 265-3    PL-PREG
94 51 2 130 266-1    PL-PREG
94 51 2 130 267-9    PL-PREG
94 51 2 130 268-7    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 777 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.03.1995 PFW Wrocław
R1 26.03.1999 ZNTK Mińsk Maz.
R2 30.11.2002 ZNTK Mińsk Maz.
R3 29.06.2006 NEWAG NS
R4 02.09.2010 ZNTK Mińsk Maz.
P4/5 25.03.2016 PR Idzikowice