Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1548

5Bk 6Bk 5Bk - 426 / 1983
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?06.06.2002ZUT REMTRAK
R?07.03.2006ZUT REMTRAK
PRZETARG
22.07.2015